Prehlásenie o ochrane osobných údajov


Osobné údaje zásadne nikomu neposkytujeme, sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité pre účely administrácie, zasielanie objednanej zásielky a pre ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.

Podľa § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplnením údajov uvedených pri registrácii a v objednávke udeľujete svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov neziskovej organizácii Svet Grálu, n.o., IČO: 35583223, sídlo: Hlavná 85, 040 01, Košice a Nadácii Posolstva Grálu na Slovensku, IČO: 50162128, sídlo: Svätoplukova 416/18 97901 Rimavská Sobota, zapísanej v registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod č. 203/Na-2002/1133 dňa 8. 2. 2016, na účely uskutočňovania aktivít sledujúcich napĺňanie všeobecne prospešných cieľov formulovaných v jej štatúte, a to najmä na účely rozvoja a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt a vzdelávania v oblasti duševnej kultúry. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho odvolania; tento súhlas je možné odvolať písomne.

Vzhľadom na uvedený zákon, prosíme Vás, aby ste neuvádzali svoje rodné číslo napríklad ako variabilný symbol pri úhrade na účet. Takéto osobné informácie nevyžadujeme a ani ich nemôžeme spracovávať. V takomto prípade prosíme uvádzať vždy číslo objednávky.


späť
Copyright © 2017 obchod.svetgralu.sk. Powered by Zen Cart